13/14, Đường 11, P.Linh Chiểu, Q Thủ Đức, TP. HCM 090 636 7585
 • HG-KR43J

HG-KR43J

 • Mã số: HG-KR43J
 • - Điện áp cung cấp: 200VAC 
  - Công suất: 400 W
  - Tốc độ vòng quay: 3000 vòng/phút
  - Encoder 22-bit, độ phân giải 4.194.304 xung/vòng
  - Mô men xoắn: 1.3 Nm, Max 4.5 Nm
  - Động cơ có phớt chắn dầu 
  - Tương thích với Servo Amplifiler: MR-J4-40BMR-J4-40B-RJMR-J4-40AMR-J4-40A-RJ
  - Cấp độ bảo vệ: IP65
  - Ứng dụng trong điều khiển tốc độ, vị trí
  - Hãng sản xuất: Mitsubishi - Nhật Bản

 CÔNG TY TNHH NATATECH

13/14, Đường 11, P.Linh Chiểu, Q Thủ Đức, TP. HCM
 +84-28-38981112 - 090 636 7585

 Sales 01: 0909 872 139

Sales 02: 0931 222 127

Sales 03: Mr. Hòa: 0988 92 70 68

Sales 04: 0931.222.023

Sales 05: 08 8829 7586

Sales 06 088.649.7585

 natatechvn@gmail.com 

 www.natatech.com.vn


Sản phẩm cùng danh mục

MR-J2S-20A

Mã số:MR-J2S-20A

MR-J2S-40A

Mã số:MR-J2S-40A

HG-KR13J

- Điện áp cung cấp: 200VAC 
- Công suất: 100 W
- Tốc độ vòng quay: 3000 vòng/phút
- Encoder 22-bit, độ phân giải 4.194.304 xung/vòng
- Mô men xoắn: 0.32 Nm, Max 1.1 Nm
- Động cơ có phớt chắn dầu 
- Tương thích với Servo Amplifiler: MR-J4-10BMR-J4-10B-RJMR-J4-10AMR-J4-10A-RJ
- Cấp độ bảo vệ: IP65
- Ứng dụng trong điều khiển tốc độ, vị trí
- Hãng sản xuất: Mitsubishi - Nhật Bản

Mã số:HG-KR13J

HG-KR73J

- Điện áp cung cấp: 200VAC 
- Công suất: 750 W
- Tốc độ vòng quay: 3000 vòng/phút
- Encoder 22-bit, độ phân giải 4.194.304 xung/vòng
- Mô men xoắn: 2.4 Nm, Max 8.4 Nm
- Động cơ có phớt chắn dầu 
- Tương thích với Servo Amplifiler: MR-J4-70BMR-J4-70B-RJMR-J4-70AMR-J4-70A-RJ
- Cấp độ bảo vệ: IP65
- Ứng dụng trong điều khiển tốc độ, vị trí
- Hãng sản xuất: Mitsubishi - Nhật Bản

Mã số:HG-KR73J

HG-KR23J

- Điện áp cung cấp: 200VAC 
- Công suất: 200 W
- Tốc độ vòng quay: 3000 vòng/phút
- Encoder 22-bit, độ phân giải 4.194.304 xung/vòng
- Mô men xoắn: 0.64 Nm, Max 2.2 Nm
- Động cơ có phớt chắn dầu
- Tương thích với Servo Amplifiler: MR-J4-20B, MR-J4-20B-RJ, MR-J4-20A, MR-J4-20A-RJ
- Cấp độ bảo vệ: IP65
- Ứng dụng trong điều khiển tốc độ, vị trí
- Hãng sản xuất: Mitsubishi - Nhật Bản

Mã số:HG-KR23J

HG-KR73BJ

- Điện áp cung cấp: 200VAC 
- Công suất: 750 W
- Tốc độ vòng quay: 3000 vòng/phút
- Encoder 22-bit, độ phân giải 4.194.304 xung/vòng
- Mô men xoắn: 2.4 Nm, Max 8.4 Nm
- Động cơ có phanh, có phớt chắn dầu
- Tương thích với Servo Amplifiler: MR-J4-70B, MR-J4-70B-RJ, MR-J4-70A, MR-J4-70A-RJ
- Cấp độ bảo vệ: IP65
- Ứng dụng trong điều khiển tốc độ, vị trí
- Hãng sản xuất: Mitsubishi - Nhật Bản

Mã số:HG-KR73BJ

HG-KR43BJ

- Điện áp cung cấp: 200VAC 
- Công suất: 400 W
- Tốc độ vòng quay: 3000 vòng/phút
- Encoder 22-bit, độ phân giải 4.194.304 xung/vòng
- Mô men xoắn: 1.3 Nm, Max 4.5 Nm
- Động cơ có phanh, có phớt chắn dầu
- Tương thích với Servo Amplifiler: MR-J4-40B, MR-J4-40B-RJ, MR-J4-40A, MR-J4-40A-RJ
- Cấp độ bảo vệ: IP65
- Ứng dụng trong điều khiển tốc độ, vị trí
- Hãng sản xuất: Mitsubishi - Nhật Bản

Mã số:HG-KR43BJ

HG-KR23BJ

- Điện áp cung cấp: 200VAC 
- Công suất: 200 W
- Tốc độ vòng quay: 3000 vòng/phút
- Encoder 22-bit, độ phân giải 4.194.304 xung/vòng
- Mô men xoắn: 0.64 Nm, Max 2.2 Nm
- Động cơ có phanh, có phớt chắn dầu
- Tương thích với Servo Amplifiler: MR-J4-20B, MR-J4-20B-RJ, MR-J4-20A, MR-J4-20A-RJ
- Cấp độ bảo vệ: IP65
- Ứng dụng trong điều khiển tốc độ, vị trí
- Hãng sản xuất: Mitsubishi - Nhật Bản

Mã số:HG-KR23BJ

HG-KR13BJ

- Điện áp cung cấp: 200VAC 
- Công suất: 100 W
- Tốc độ vòng quay: 3000 vòng/phút
- Encoder 22-bit, độ phân giải 4.194.304 xung/vòng
- Mô men xoắn: 0.32 Nm, Max 1.1 Nm
- Động cơ có phanh, có phớt chắn dầu 
- Tương thích với Servo Amplifiler: MR-J4-10B, MR-J4-10B-RJ, MR-J4-10A, MR-J4-10A-RJ
- Cấp độ bảo vệ: IP65
- Ứng dụng trong điều khiển tốc độ, vị trí
- Hãng sản xuất: Mitsubishi - Nhật Bản

Mã số:HG-KR13BJ

HG-SR502BJ

- Điện áp cung cấp: 200VAC 
- Công suất: 5.0 kW
- Tốc độ vòng quay: 2000 vòng/phút
- Encoder 22-bit, độ phân giải 4.194.304 xung/vòng
- Mô men xoắn: 23.9 Nm, Max 71.6 Nm
- Động cơ có phanh, có phớt chắn dầu 
- Tương thích với Servo Amplifiler: MR-J4-500B, MR-J4-500B-RJ, MR-J4-500A, MR-J4-500A-RJ
- Cấp độ bảo vệ: IP67
- Ứng dụng trong điều khiển tốc độ, vị trí
- Hãng sản xuất: Mitsubishi - Nhật Bản

Mã số:HG-SR502BJ

HG-SR702J

- Điện áp cung cấp: 200VAC 
- Công suất: 7.0 kW
- Tốc độ vòng quay: 2000 vòng/phút
- Encoder 22-bit, độ phân giải 4.194.304 xung/vòng
- Mô men xoắn: 33.4 Nm, Max 100 Nm
- Động cơ có phớt chắn dầu
- Tương thích với Servo Amplifiler: MR-J4-700B, MR-J4-700B-RJ, MR-J4-700A, MR-J4-700A-RJ
- Cấp độ bảo vệ: IP67
- Ứng dụng trong điều khiển tốc độ, vị trí
- Hãng sản xuất: Mitsubishi - Nhật Bản
 

Mã số:HG-SR702J

HG-SR702BJ

- Điện áp cung cấp: 200VAC 
- Công suất: 7.0 kW
- Tốc độ vòng quay: 2000 vòng/phút
- Encoder 22-bit, độ phân giải 4.194.304 xung/vòng
- Mô men xoắn: 33.4 Nm, Max 100 Nm
- Động cơ có phanh, có phớt chắn dầu
- Tương thích với Servo Amplifiler: MR-J4-700B, MR-J4-700B-RJ, MR-J4-700A, MR-J4-700A-RJ
- Cấp độ bảo vệ: IP67
- Ứng dụng trong điều khiển tốc độ, vị trí
- Hãng sản xuất: Mitsubishi - Nhật Bản

Mã số:HG-SR702BJ

HG-SR352J

- Điện áp cung cấp: 200VAC 
- Công suất: 3.5 kW
- Tốc độ vòng quay: 2000 vòng/phút
- Encoder 22-bit, độ phân giải 4.194.304 xung/vòng
- Mô men xoắn: 16.7 Nm, Max 50.1 Nm
- Động cơ có phớt chắn dầu
- Tương thích với Servo Amplifiler: MR-J4-350B, MR-J4-350B-RJ, MR-J4-350A, MR-J4-350A-RJ
- Cấp độ bảo vệ: IP67
- Ứng dụng trong điều khiển tốc độ, vị trí
- Hãng sản xuất: Mitsubishi - Nhật Bản

Mã số:HG-SR352J

HG-SR352BJ

- Điện áp cung cấp: 200VAC 
- Công suất: 3.5 kW
- Tốc độ vòng quay: 2000 vòng/phút
- Encoder 22-bit, độ phân giải 4.194.304 xung/vòng
- Mô men xoắn: 16.7 Nm, Max 50.1 Nm
- Động cơ có phanh, có phớt chắn dầu 
- Tương thích với Servo Amplifiler: MR-J4-350B, MR-J4-350B-RJ, MR-J4-350A, MR-J4-350A-RJ
- Cấp độ bảo vệ: IP67
- Ứng dụng trong điều khiển tốc độ, vị trí
- Hãng sản xuất: Mitsubishi - Nhật Bản

Mã số:HG-SR352BJ

HG-SR502J

- Điện áp cung cấp: 200VAC 
- Công suất: 5.0 kW
- Tốc độ vòng quay: 2000 vòng/phút
- Encoder 22-bit, độ phân giải 4.194.304 xung/vòng
- Mô men xoắn: 23.9 Nm, Max 71.6 Nm
- Động cơ có phớt chắn dầu
- Tương thích với Servo Amplifiler: MR-J4-200B, MR-J4-200B-RJ, MR-J4-200A, MR-J4-200A-RJ
- Cấp độ bảo vệ: IP67
- Ứng dụng trong điều khiển tốc độ, vị trí
- Hãng sản xuất: Mitsubishi - Nhật Bản

Mã số:HG-SR502J

HG-SR152BJ

- Điện áp cung cấp: 200VAC 
- Công suất: 1.5 kW
- Tốc độ vòng quay: 2000 vòng/phút
- Encoder 22-bit, độ phân giải 4.194.304 xung/vòng
- Mô men xoắn: 4.8 Nm, Max 14.3 Nm
- Động cơ có phanh, có phớt chắn dầu
- Tương thích với Servo Amplifiler: MR-J4-200B, MR-J4-200B-RJ, MR-J4-200A, MR-J4-200A-RJ
- Cấp độ bảo vệ: IP67
- Ứng dụng trong điều khiển tốc độ, vị trí
- Hãng sản xuất: Mitsubishi - Nhật Bản

Mã số:HG-SR152BJ

HG-SR202J

- Điện áp cung cấp: 200VAC 
- Công suất: 2.0 kW
- Tốc độ vòng quay: 2000 vòng/phút
- Encoder 22-bit, độ phân giải 4.194.304 xung/vòng
- Mô men xoắn: 9.5 Nm, Max 28.6 Nm
- Động cơ có phớt chắn dầu
- Tương thích với Servo Amplifiler: MR-J4-200B, MR-J4-200B-RJ, MR-J4-200A, MR-J4-200A-RJ
- Cấp độ bảo vệ: IP67
- Ứng dụng trong điều khiển tốc độ, vị trí
- Hãng sản xuất: Mitsubishi - Nhật Bản

Mã số:HG-SR202J

HG-SR202BJ

- Điện áp cung cấp: 200VAC 
- Công suất: 2.0 kW
- Tốc độ vòng quay: 2000 vòng/phút
- Encoder 22-bit, độ phân giải 4.194.304 xung/vòng
- Mô men xoắn: 9.5 Nm, Max 28.6 Nm
- Động cơ có phanh, có phớt chắn dầu 
- Tương thích với Servo Amplifiler: MR-J4-200B, MR-J4-200B-RJ, MR-J4-200A, MR-J4-200A-RJ
- Cấp độ bảo vệ: IP67
- Ứng dụng trong điều khiển tốc độ, vị trí
- Hãng sản xuất: Mitsubishi - Nhật Bản

Mã số:HG-SR202BJ

HG-SR52J

- Điện áp cung cấp: 200VAC 
- Công suất: 0.5 kW
- Tốc độ vòng quay: 2000-3000 vòng/phút
- Encoder 22-bit, độ phân giải 4.194.304 xung/vòng
- Mô men xoắn: 2.4 Nm, Max 7.2 Nm
- Động cơ có phớt chắn dầu 
- Tương thích với Servo Amplifiler: MR-J4-60B, MR-J4-60B-RJ, MR-J4-60A, MR-J4-60A-RJ
- Cấp độ bảo vệ: IP67
- Ứng dụng trong điều khiển tốc độ, vị trí
- Hãng sản xuất: Mitsubishi - Nhật Bản

Mã số:HG-SR52J

HG-SR52BJ

- Điện áp cung cấp: 200VAC 
- Công suất: 0.5 kW
- Tốc độ vòng quay: 2000 vòng/phút
- Encoder 22-bit, độ phân giải 4.194.304 xung/vòng
- Mô men xoắn: 2.4 Nm, Max 7.2 Nm
- Động cơ có phanh, có phớt chắn dầu
- Tương thích với Servo Amplifiler: MR-J4-60B, MR-J4-60B-RJ, MR-J4-60A, MR-J4-60A-RJ
- Cấp độ bảo vệ: IP67
- Ứng dụng trong điều khiển tốc độ, vị trí
- Hãng sản xuất: Mitsubishi - Nhật Bản

Mã số:HG-SR52BJ

HG-SR152J

- Điện áp cung cấp: 200VAC 
- Công suất: 1.5 kW
- Tốc độ vòng quay: 2000 vòng/phút
- Encoder 22-bit, độ phân giải 4.194.304 xung/vòng
- Mô men xoắn: 4.8 Nm, Max 14.3 Nm
- Động cơ có phớt chắn dầu
- Tương thích với Servo Amplifiler: MR-J4-200B, MR-J4-200B-RJ, MR-J4-200A, MR-J4-200A-RJ
- Cấp độ bảo vệ: IP67
- Ứng dụng trong điều khiển tốc độ, vị trí
- Hãng sản xuất: Mitsubishi - Nhật Bản

Mã số:HG-SR152J

HG-SR102J

- Điện áp cung cấp: 200VAC 
- Công suất: 1.0 kW
- Tốc độ vòng quay: 2000 vòng/phút
- Encoder 22-bit, độ phân giải 4.194.304 xung/vòng
- Mô men xoắn: 4.8 Nm, Max 14.3 Nm
- Động cơ có phớt chắn dầu
- Tương thích với Servo Amplifiler: MR-J4-100B, MR-J4-100B-RJ, MR-J4-100A, MR-J4-100A-RJ
- Cấp độ bảo vệ: IP67
- Ứng dụng trong điều khiển tốc độ, vị trí
- Hãng sản xuất: Mitsubishi - Nhật Bản

Mã số:HG-SR102J

HG-SR102BJ

- Điện áp cung cấp: 200VAC 
- Công suất: 1.0 kW
- Tốc độ vòng quay: 2000 vòng/phút
- Encoder 22-bit, độ phân giải 4.194.304 xung/vòng
- Mô men xoắn: 4.8 Nm, Max 14.3 Nm
- Động cơ có phanh, có phớt chắn dầu
- Tương thích với Servo Amplifiler: MR-J4-100B, MR-J4-100B-RJ, MR-J4-100A, MR-J4-100A-RJ
- Cấp độ bảo vệ: IP67
- Ứng dụng trong điều khiển tốc độ, vị trí
- Hãng sản xuất: Mitsubishi - Nhật Bản

Mã số:HG-SR102BJ

MR-J4-20A

- Nguồn cấp: 3-phase hoặc 1-phase 200 VAC ~ 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
- Dòng ra: 3-phase 170 V AC
- Công suất ngõ ra: 0.2 kW
- Dòng điện ngõ ra: 1.5 A
- Loại motor tương thích: HG-KR23(B), HG-MR23(B)
- Truyền thông: RS-422, kết nối PC qua cổng USB
- Chức năng điều khiển vị trí, tốc độ và moment
- Hãng sản xuất: Mitsubishi - Nhật Bản

Mã số:MR-J4-20A

Page 1 of 4 1 2 3 4 >

Tin tức - Tư vấn

 • Tiết kiệm năng lượng và điện áp cao

  Giải pháp sử dụng một biến tần để điều chỉnh tốc độ động cơ theo chu trình công nghệ, tiết kiệm được 10% điện năng tiêu thụ, giảm chi phí sửa chữa và nâng cao độ bền của xưởng sản xuất giấy thủy lực

 • 6 lý do bạn nên sử dụng năng lượng mặt trời

  Năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng vô tận mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người, việc tận dụng nguồn năng lượng này vẫn còn hạn chế, vì vậy NATATECH gởi tới độc giả 6 lý do để sử dụng năng lượng mặt trời đáp ứng các nhu cầu kinh tế ...

 • Xích lô chạy bằng năng lượng mặt trời tiết kiệm điện năng

  Sử dụng nguồn năng lượng sạch thay cho các nguồn năng lượng hóa thạch đang dần cạn kiệt và gia tăng ô nhiễm môi trường là hướng mà nhóm sinh viên Phạm Hồng Trường, Nguyễn Thành Minh, Lê Hoàng (Trường ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng) nghiên cứu.

Thông tin thị trường